ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
FONTSIZE
สตท.3 เข้าร่วมประชุมซักซ้อมงานด้านการบริหารจัดการองค์กร        วันที่ 22 เมษายน 2567 นางจุไรรัตน์ เทพบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 พร้อมด้วยนางพรทิพย์ ภูถี่ถ้วน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี เข้าร่วมประชุมซักซ้อมงานด้านการบริหารจัดการองค์กร เพื่อมีความรู้และเข้าใจประโยชน์ด้านการบริหารจัดการองค์กร และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อาทิ การขับเคลื่อนนโยบายสร้างความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนางรพีพร กลั่นเนียม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 404 และ 202 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และมอบหมายให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 
 
รายการหลัก
  -  หน้าที่รับผิดชอบ
 
หน่วยงานในสังกัด
Download
 
 
 แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
Web link
Link ที่น่าสนใจ
   - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
การบัญชีและการสอบบัญชี
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย| นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| การปฏิเสธความรับผิด

การแสดงผลหน้าเว็บไซต์สามารถแสดงบน Web browser คือ Internet Explorer V.8 ขึ้นไป Google Chrome และความละเอียดของหน้าจอ 1024x768 ขึ้นไป