ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
FONTSIZE
 
 
 
      
 
 
 แผนผังเว็บไซต์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
   รายการหลัก
   ประวัติสำนักงาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   หน้าที่รับผิดชอบ
   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
   ฝ่ายบริหารทั่วไป
   กลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี
   กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้
   กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล
   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ทำเนียบผู้บริหาร
   โครงสร้างการบริหารงาน
   บุคลากรสำนักงาน
   แผนผลการปฏิบัติงาน
   รางวัลที่ภาคภูมิใจ 
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   ติดต่อสำนักงาน
   หน่วยงานในสังกัด
   สตส.นครราชสีมา
   สตส.บุรีรัมย์ 
   สตส.มหาสารคาม
   สตส.สุรินทร์ 
   สตส.ชัยภูมิ
   Download
   รายงานประจำปี
   จุลสาร IT CAD Region3
   รายงานภาวะเศรษฐกิจประจำปี
   พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
   ความรับผิดชอบตำแหน่งข้าราชการ
   ความรับผิดชอบตำแหน่งลูกจ้างประจำ
   Web link
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 
   สภาวิชาชีพบัญชี 
   จังหวัดนครราชสีมา
   Link ที่น่าสนใจ
   ระเบียบ
   พระราชบัญญัติ
   พระราชกฤษฏีกา
   กฏกระทรวง
   คำสั่ง
   คำแนะนำ
   ผู้ชำระบัญชี
   การตรวจสอบกิจการ
   ระเบียบต่าง ๆ
   ประกาศต่าง ๆ 
   การบัญชีและการสอบบัญชี
   สอบบัญชีภาคเอกชน
   ประมวล คำสั่ง ระเบียบ คำแนะนำและหนังสือเวียนต่างๆ 
   ระบบบัญชี 
   ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 
 
รายการหลัก
  -  หน้าที่รับผิดชอบ
 
หน่วยงานในสังกัด
Download
 
 
 แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
Web link
Link ที่น่าสนใจ
   - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
การบัญชีและการสอบบัญชี
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย| นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| การปฏิเสธความรับผิด

การแสดงผลหน้าเว็บไซต์สามารถแสดงบน Web browser คือ Internet Explorer V.8 ขึ้นไป Google Chrome และความละเอียดของหน้าจอ 1024x768 ขึ้นไป