ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
FONTSIZE
 
 
         
หน้าที่รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้
 
1.  สัมมนา นิเทศและเสริมสร้างความพร้อมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อ 
     รองรับการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี
2.  ถ่ายทอดความรู้ด้านการบัญชีและการสอบบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
     รวมทั้งบุคลากรของกรม
3.  ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินการบัญชีแก่บุคลากรของสถาบันเกษตรกร
     กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเป้าหมายในโครงการพระราชดำริ 
     รวมทั้งเกษตรกรทั่วไป
4.  เป็นศูนย์ประสานงานด้านการถ่ายทอดความรู้ด้านการบัญชีแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
     กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ เกษตรกร
     และประชาชนทั่วไป รวมทั้งบุคลากรเครือข่าย
5.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 

______________________________________________

 
 
รายการหลัก
  -  หน้าที่รับผิดชอบ
 
หน่วยงานในสังกัด
Download
 
 
 แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
Web link
Link ที่น่าสนใจ
   - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
การบัญชีและการสอบบัญชี
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย| นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| การปฏิเสธความรับผิด

การแสดงผลหน้าเว็บไซต์สามารถแสดงบน Web browser คือ Internet Explorer V.8 ขึ้นไป Google Chrome และความละเอียดของหน้าจอ 1024x768 ขึ้นไป