ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
FONTSIZE
 
ประวัติสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
 
 
           ปี พ.ศ. 2527  ได้รับการจัดตั้งเป็น เขตตรวจบัญชีที่ 5 มีสำนักงานตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ รวม 5 จังหวัด คือ ขอนแก่น นครราชสีมา สระบุรี  ชัยภูมิ  และมหาสารคาม
          ปี พ.ศ. 2530  เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 11 และย้าย สำนักงานมาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา อยู่ภายในอาคารสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ชั้น 2
          ปี พ.ศ. 2538  สร้างอาคารสำนักงานใหม่ปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูมิภาค
ที่ 11 มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ รวม 5 จังหวัด คือ นครราชสีมา ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์
          ปี พ.ศ. 2543  มีการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 12 ให้สอดคล้องกับการปรับบทบาท ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยเน้นการปฏิบัติงานแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2543 เป็นต้นไป และเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูมิภาคที่ 5 มีพื้นที่ในความรับผิดชอบรวม 6 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ

          ปี พ.ศ. 2545  มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบทบาท ภารกิจ ให้สอดคล้องกับการแบ่งส่วนราชการ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง พ.ศ 2545 และกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 ได้กำหนดให้มีการแบ่งส่วนราชการตามภารกิจหลักจาก สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูมิภาคที่ 1 - 12 เป็นสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 และมีพื้นที่ในความรับผิดชอบรวม 5 จังหวัด คือ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ชัยภูมิ และสุรินทร์
 
 
 
 
 
 
รายการหลัก
  -  หน้าที่รับผิดชอบ
 
หน่วยงานในสังกัด
Download
 
 
 แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
Web link
Link ที่น่าสนใจ
   - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
การบัญชีและการสอบบัญชี
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย| นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| การปฏิเสธความรับผิด

การแสดงผลหน้าเว็บไซต์สามารถแสดงบน Web browser คือ Internet Explorer V.8 ขึ้นไป Google Chrome และความละเอียดของหน้าจอ 1024x768 ขึ้นไป