ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
FONTSIZE
    1     2     3     4     5     6  
  ผอ.สตท.3 เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2567 (23/04/2567)
วันที่ 23 เมษายน 2567 นางจุไรรัตน์ เทพบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 พร้อมด้วย รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  สตท.3 ร่วมพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 (23/04/2567)
วันที่ 23 เมษายน 2567 นางจุไรรัตน์ เทพบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร
  สตท.3 ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ จังหวัดชัยภูมิและบุรีรัมย์ (23/04/2567)
วันที่ 22-23 เมษายน 2567 ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 มอบหมายให้กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์และให้คำแนะนำ แก่สมาชิกสหกรณ์
  สตท.3 ลงพื้นที่กำกับและติดตามสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (IT) (23/04/2567)
วันที่ 23 เมษายน 2567 ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 มอบหมายให้กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กำกับติดตามให้คำแนะนำการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  สตท.3 เข้าร่วมประชุมซักซ้อมงานด้านการบริหารจัดการองค์กร (23/04/2567)
วันที่ 22 เมษายน 2567 นางจุไรรัตน์ เทพบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 พร้อมด้วยนางพรทิพย์ ภูถี่ถ้วน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี เข้าร่วมประชุมซักซ้อมงานด้านการบริหารจัดการองค์กร
  สตท.3 กำกับและติดตามสหกรณ์ที่ใช้งาน Smart4M เพื่อการสอบบัญชีระยะไกล (Remote Audit) จังหวัดมหาสารคาม (18/04/2567)
วันที่ 18 เมษายน 2567 ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 มอบหมายให้กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กำกับติดตามให้คำแนะนำด้านการใช้งาน Smart4M แก่สหกรณ์เดินรถมหาสารคาม จำกัด และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองหล่า จำกัด
  สตท.3 จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 (10/04/2567)
วันที่ 9 เมษายน 2567 นางจุไรรัตน์ เทพบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567
อ่านทั้งหมด...     
 
 

 

 
 
รายการหลัก
  -  หน้าที่รับผิดชอบ
 
หน่วยงานในสังกัด
Download
 
 
 แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
Web link
Link ที่น่าสนใจ
   - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
การบัญชีและการสอบบัญชี
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย| นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| การปฏิเสธความรับผิด

การแสดงผลหน้าเว็บไซต์สามารถแสดงบน Web browser คือ Internet Explorer V.8 ขึ้นไป Google Chrome และความละเอียดของหน้าจอ 1024x768 ขึ้นไป