ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
FONTSIZE
    1     2     3     4     5  
  สตท.3 กำกับและติดตามสหกรณ์ที่ใช้งาน Smart4M เพื่อการสอบบัญชีระยะไกล (Remote Audit) จังหวัดชัยภูมิ (15/07/2567)
วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 มอบหมายให้กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กำกับติดตามให้คำแนะนำด้านการใช้งาน Smart4M แก่สหกรณ์การเกษตรหนองบัวระเหว จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ชัยภูมิ จำกัด ผ่านระบบ UltraViewer และ Line Meeting
  สตท.3 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการจัดทำบัญชีโครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ (12/07/2567)
วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 มอบหมายให้กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผลลงพื้นที่ ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
  สตท.3 ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ THINK & DO TOGETHER บูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์อย่างยั่งยืน (12/07/2567)
วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการ THINK & DO TOGETHER บูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์อย่างยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
  สตท.3 ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) (11/07/2567)
ระหว่างวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2567 ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 มอบหมายให้กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผลลงพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา และมหาสารคาม ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ พร้อมทั้งแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่)
  สตท.3 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการจัดทำบัญชีโครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ (11/07/2567)
วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 มอบหมายให้กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผลลงพื้นที่ ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน อำเภอปราสาท อำเภอสังขะ และอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
อ่านทั้งหมด...     
 
 

 

 
 
รายการหลัก
  -  หน้าที่รับผิดชอบ
 
หน่วยงานในสังกัด
Download
 
 
 แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
Web link
Link ที่น่าสนใจ
   - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
การบัญชีและการสอบบัญชี
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย| นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| การปฏิเสธความรับผิด

การแสดงผลหน้าเว็บไซต์สามารถแสดงบน Web browser คือ Internet Explorer V.8 ขึ้นไป Google Chrome และความละเอียดของหน้าจอ 1024x768 ขึ้นไป