ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
FONTSIZE
    1     2     3     4  
  สตท.3 เข้าร่วมอบรม หลักสูตร การเสริมทักษะการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผ่านระบบ GIN Conference (20/10/2564)
วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นางจุไรรัตน์ เทพบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมอบรม หลักสูตร การเสริมทักษะการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผ่านระบบ GIN Conference
  สตท.3 จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 (13/10/2564)
วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นางจุไรรัตน์ เทพบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 นางสาวกัลยาณี แซ่ตั้ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 ร่วมประชุมการมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเกษตรอัจฉริยะ ปี 2565 - 2566 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meeting) (07/10/2564)
วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นางจุไรรัตน์ เทพบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 ร่วมประชุมการมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเกษตรอัจฉริยะ ปี 2565 - 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meeting)
  สตท.3 เข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราขการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผ่านระบบ Web Conference (30/09/2564)
วันที่ 30 กันยายน 2564 นางจุไรรัตน์ เทพบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราขการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2564
  ผอ.สตท.3 เป็นประธานในการประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 (29/09/2564)
วันที่ 29 กันยายน 2564 นางจุไรรัตน์ เทพบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 เป็นประธานในการประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 โดยรับทราบสรุปผลการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงานและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
อ่านทั้งหมด...     
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 (17/09/2564)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (01/09/2564)
ประกาศ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันในการเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 (04/08/2564)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (23/07/2564)
ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (29/06/2564)
อ่านทั้งหมด...     
 
 

 

 
 
 
 
 
รายการหลัก
  -  หน้าที่รับผิดชอบ
 
หน่วยงานในสังกัด
Download
 
 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
Web link
Link ที่น่าสนใจ
   - ระเบียบ
การบัญชีและการสอบบัญชี

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย| นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| การปฏิเสธความรับผิด

การแสดงผลหน้าเว็บไซต์สามารถแสดงบน Web browser คือ Internet Explorer V.8 ขึ้นไป Google Chrome และความละเอียดของหน้าจอ 1024x768 ขึ้นไป