"ตรวจสอบบัญชี และส่งเสริมการทำบัญชี เพื่อสร้างความเข้มแข็ง โปร่งใส แก่สหกรณ์และเกษตรกร”
                                                                             

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
FONTSIZE
    1     2     3     4  
  สตท.3 เตรียมความพร้อมบุคลากรในการสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์อย่างยั่งยืน (24/09/2566)
ระหว่างวันที่ 23- 24 กันยายน 2566 บุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขับเคลื่อนนโยบายการสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์อย่างยั่งยืน
  สตท.3 จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพเสริมรายได้ การทำเฉาก๊วยคาราเมลนมสด (22/09/2566)
วันที่ 22 กันยายน 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพเสริมรายได้ การทำ "เฉาก๊วยคาราเมลนมสด" สำหรับบุคลากรในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
  สตท.3 จัดประชุมปรึกษาหารือข้อราชการในพื้นที่ (15/09/2566)
วันที่ 15 กันยายน 2566 นางจุไรรัตน์ เทพบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือข้อราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอบบัญชี งานบริหาร และงานโครงการต่างๆ ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
  สตท.3 จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการสำหรับการประเมินของข้าราชการ (15/09/2566)
วันที่ 15 กันยายน 2566 นางจุไรรัตน์ เทพบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 เป็นประธานกรรมการการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการสำหรับการประเมินของข้าราชการ รอบที่ 2 ครั้งที่ 1/2566
  สตท.3 ร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (13/09/2566)
วันที่ 13 กันยายน 2566 สตท.3 เข้าร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบ Facebook Live กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  สตท.3 จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างความสุขเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน (13/09/2566)
ระหว่างวันที่ 11 - 12 กันยายน 2566 นางจุไรรัตน์ เทพบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ บ้านต้นไทรริมผา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
  สตท.3 เข้าร่วมประชุมพิจารณา (ร่าง) ทิศทางการปฏิบัติงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (Roadmap 67) (01/09/2566)
วันที่ 1 กันยายน 2566 นางจุไรรัตน์ เทพบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมพิจารณา (ร่าง) ทิศทางการปฏิบัติงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (Roadmap 67) ผ่านระบบ Zoom Meeting
อ่านทั้งหมด...     
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ (12/05/2566)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค ประจำปี 2566 (13/01/2566)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02/12/2565)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24/11/2565)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 (22/11/2565)
อ่านทั้งหมด...     
 
 

 

 
 
รายการหลัก
  -  หน้าที่รับผิดชอบ
 
หน่วยงานในสังกัด
Download
 
 
 แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
Web link
Link ที่น่าสนใจ
   - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
การบัญชีและการสอบบัญชี
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย| นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| การปฏิเสธความรับผิด

การแสดงผลหน้าเว็บไซต์สามารถแสดงบน Web browser คือ Internet Explorer V.8 ขึ้นไป Google Chrome และความละเอียดของหน้าจอ 1024x768 ขึ้นไป