ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
FONTSIZE
 
 
          
หน้าที่รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
1. ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานบุคคล งบประมาณ งานการเงิน
    การบัญชี พัสดุครุภัณฑ์ และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ของสำนักงาน
2. อำนวยการปฏิบัติงานและติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน
3. ประสานงานและเชื่อมโยงการบริหารจัดการงานระหว่างสำนักงานกับ
    หน่วยงานอื่นทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมตามที่ได้รับมอบหมาย

__________________________________________________

 
 
 
รายการหลัก
  -  หน้าที่รับผิดชอบ
 
หน่วยงานในสังกัด
Download
 
 
 แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
Web link
Link ที่น่าสนใจ
   - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
การบัญชีและการสอบบัญชี
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย| นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| การปฏิเสธความรับผิด

การแสดงผลหน้าเว็บไซต์สามารถแสดงบน Web browser คือ Internet Explorer V.8 ขึ้นไป Google Chrome และความละเอียดของหน้าจอ 1024x768 ขึ้นไป