ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
FONTSIZE
สตท.3 ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ จังหวัดชัยภูมิและบุรีรัมย์       วันที่ 22-23 เมษายน 2567 ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 มอบหมายให้กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์และให้คำแนะนำ แก่สมาชิกสหกรณ์เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินการของสหกรณ์ พร้อมทั้งใช้เทคโนโลยี Application SmartMember ได้อย่างถูกต้อง ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านแท่น จำกัด อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ และสหกรณ์สตรีเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์ จำกัด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
 
 
รายการหลัก
  -  หน้าที่รับผิดชอบ
 
หน่วยงานในสังกัด
Download
 
 
 แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
Web link
Link ที่น่าสนใจ
   - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
การบัญชีและการสอบบัญชี
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย| นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| การปฏิเสธความรับผิด

การแสดงผลหน้าเว็บไซต์สามารถแสดงบน Web browser คือ Internet Explorer V.8 ขึ้นไป Google Chrome และความละเอียดของหน้าจอ 1024x768 ขึ้นไป