ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
FONTSIZE
สตท.3 ร่วมพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567            วันที่ 23 เมษายน 2567 นางจุไรรัตน์ เทพบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 พร้อมด้วยนางพรทิพย์ ภูถี่ถ้วน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยมีนางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูงทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ตลอดจนแสดงถึงความกตัญญูกตเวที และเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
รายการหลัก
  -  หน้าที่รับผิดชอบ
 
หน่วยงานในสังกัด
Download
 
 
 แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
Web link
Link ที่น่าสนใจ
   - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
การบัญชีและการสอบบัญชี
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย| นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| การปฏิเสธความรับผิด

การแสดงผลหน้าเว็บไซต์สามารถแสดงบน Web browser คือ Internet Explorer V.8 ขึ้นไป Google Chrome และความละเอียดของหน้าจอ 1024x768 ขึ้นไป