ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
FONTSIZE
ผอ.สตท.3 เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2567             วันที่ 23 เมษายน 2567 นางจุไรรัตน์ เทพบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 พร้อมด้วยนางพรทิพย์ ภูถี่ถ้วน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคที่พบและข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 – 10 กิจกรรม Kick Off เปิดโครงการเสริมสร้างวินัยทางการเงินภาคครัวเรือนขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โครงการประชุมสัมมนา ประจำปี 2567 เรื่อง บัญชีฟาร์ม : กุญแจสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความสำเร็จ รายงานความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบ SmartMe และ SmartMonitor รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตรวจประเมินการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันความเสี่ยงทุจริตด้านดิจิทัลในสหกรณ์ (วิเคราะห์ผลการตรวจประเมินในระบบ CAD_IT Risk) และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 
 
 
รายการหลัก
  -  หน้าที่รับผิดชอบ
 
หน่วยงานในสังกัด
Download
 
 
 แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
Web link
Link ที่น่าสนใจ
   - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
การบัญชีและการสอบบัญชี
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย| นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| การปฏิเสธความรับผิด

การแสดงผลหน้าเว็บไซต์สามารถแสดงบน Web browser คือ Internet Explorer V.8 ขึ้นไป Google Chrome และความละเอียดของหน้าจอ 1024x768 ขึ้นไป